برگزاری انتخابات اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

به استحضار می رساند انتخابات اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران با حضور کاندیداهای محترم صنف روز دوشنبه مورخ 26/9/97 در محل یافت آباد - جنب بازار موبایل ایران شماره 2 - مسجد حاج ولی از ساعت 9 الی 16 برگزار می گردد . خاطر نشان می گردد برای اخذ رای اصل یا کپی کارت ملی و جواز کسب الزامی می باشد 

بالا