برگزاری مرحله دوم انتخابات اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

 با توجه به به حد نصاب نرسیدن انتخابات اتحادیه در تاریخ 26/9/97 ، دور دوم انتخابات در تاریخ 2/11/97 از ساعت9/30 الی 16 در آدرس های زیر برگزار می گردد:

1-دلاوران‌خ‌تکاوران‌شمالی‌نبش‌سی‌متری‌اول‌‌روبروی‌مسجد الزهرا‌پ291

2- یافت آباد جنب بازار موبایل شماره 2 مسجد حاج ولی 

از کلیه دارندگان جواز درخواست می گردد با در داشتن اصل کارت ملی یا کپی جواز به اماکن تعیین شده مراجعه نمایند . 

 

بالا