کاربرد چوب در معماری مدرن

چوب زبان مشترک فرهنگ ها در معماری مدرن
۱۳۹۳/۱۱/۱۲
نمای ساختمان , نمای چوب , چوب نما , نمای تمام چوب , ترموود , ترمووود ,  ترمو وود
در یک رقابت معماری  آرشیتکت های جوان دانشگاه برکلی طرحی ابتکاری را بنا نهادند .
به گفته سازندگان این بنا با توجه به تنوع فرهنگی دانشجویانی که در این پروژه مشغول به کار بودند (تایوانی ؛ژاپنی؛ چینی و آمریکائی ) شکل سازه ترکیبی از ایده های مختلف و خاص کشورهای گوناگون بود .
استفاده از چوب به عنوان ماده ای زیست محیطی و تجدید شونده و ضمنا به عنوان ماده ای که در همه کشورها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ؛ مورد توافق جمع و مبنای شروع کار قرار گرفت .
ساختار اصلی از ایده خانه های چوبی منطقه کالیفرنیای آمریکا اقتباس شد و شکل باز این بنا با حالتی توسعه یابنده ، برداشتی از فروشگاه های مواد غذائی در ژاپن بود .
در این خانه چوبی و یا به عبارتی فروشگاه چوبی چند طبقه افراد می توانند به راحتی تردد نموده و ضمن با هم بودن و استفاده از فضاهای ایجاد شده ؛ مایحتاج روزمره خود را نیز تهیه نمایند.
در اجرای این پروژه ؛ بررسی های زیادی بر روی سازه های چوبی در کشورها مختلف انجام شد .
ساختار محوری با الوارهای چوب بزرگ و سنگین ، نوعی تفکر آمریکائی در زمینه ساخته خانه های چوبی است ؛ اما در ژاپن این نتیجه را با در کنار هم قرار دادن قطعات کوچکتر در کنار هم به دست می آورند.
آنان می گویند : ما از پژوهش هائی که در زمینه  خانه های چوبی و استفاده از منابع تجدید پذیر در کشور ژاپن انجام شده بود نیز بسیار سود بردیم .
بر روی شیوه اتصال سازه و استحکام ساختاری آن نیز بررسی های فراوانی انجام شد و ایده هائی از نحوه بومی اتصال چوبها از سه کشور گرد آوری شد.
در تایوان و ژاپن رسم است که فروشگاه ها برای نمایش ، مواد غذائی را از دیواره ها آویزان می کنند ؛ ما نیز این کار را در فروشگاهمان انجام دادیم .
کل این خانه چوبی که به عنوان فروشگاه ؛ رستوران و مکان خرید استفاده میشود از چوب و خصوصا چوب  Larch  درست شده است.
پوشش روئی ساختمان نیز از نوعی طلق شفاف در نظر گرفته شده که ضمن محافظت در برابر عوامل محیطی ، نور کافی را نیز به این سازه چوبی می رساند.
گیاهان داخل این مجموعه که در گلدانهای چوبی قرار گرفته اند ؛ از آب به دست آمده از بارندگی آبیاری می شوند .
 
دیدگاه پارس آرای
چوب در تمامی فرهنگها ؛ ماده ای شناخته شده و پر کاربرد است . شاید به توان به جرات گفت که چوب هیچ مرزی را نمی شناسد .
امروزه در کشور ما چند شرکت معدود با شناخت کافی از چوب در زمینه واردات این محصول فعالیت می نمایند که پارس آرای کوهستان یکی از نخستین شرکتها در این زمینه است . پارس آرای با اجرای بیش از هزار پروژه ؛ تجربه زیادی در اجرائی نمودن ایده معماران و سازندگان به دست آورده است.
ساخت بناهائی ماننده پروژه دانشجویان چند ملیتی برکلی ؛ ایده ای برای استفاده از چوب در بنا هائی است که علاوه بر حفظ هویت فرهنگی ؛ از کاربردهای خاص چوب نیز حداکثر استفاده را برده اند.

 

بالا