تاريخچه استفاده از چوب

تاريخچه استفاده از چوب

چوب درختان

چوب ماده اي است کا به مرور زمان و با تاثير عوامل جوي از بين مي رود زيرا چوب ماده اي است، آسيب پذير که شرايط مختلف جَوّي، محيطي و گذشت زمان بر روي آن تأثير مستقيم و غيرمستقيم داشته، آن را فرسوده و به تدريج نابوده مي کند. بنابراين تاريخ و زمان مشخصي در مورد استفاده انسان از اين ماده در دست نيست .

اما در سخنان و نقشواره هاي ايرانيان باستان شواهدي وجود دارد که از چوب درختان در ساخت وسايل استفاده کرده اند . همانطور که گفته شد داريوش در فرمان بنياد شهر شوش مي گويد: «تخته و چوب يکا از گاندرا و کرمانيا آورده شد».

واژه (يکا) در زبان فارسي همان درخت جگ است که چوبي قهوه اي رنگ و سخت دارد. از اين نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشي آشکار مي شود که چوب را براي استفاده کاربردي و تزئيني در دوران مادها نيز به کار مي گرفتند. در قسمتي از اين نقش برجسته يک درباري ماد در حال حمل يک صندلي چوبي مشاهده مي شود که مربوط به سده پنجم پيش از ميلاد است .

در زمان ساسانيان نيز استفاده از چوب در ساختمان رواج بسيار داشته است. به ويژه استفاده از کلافهاي چوبي در ميان ديوارها به منظور استحکام بخشيدن رايج بوده است . بنابراين مي توان از چوب به عنوان ماده اوليه ساخت و ساز خانه و وسايل ديگر نام برد همچنين امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته خانه هاي خود را با چوب مي سازند و اين نشانه آن است که چوب نسبت به آجر و بتون و سيمان و … داراي برتري هاي زيادي مي باشد .

چوب، از نظر گياه‌شناسي، بخش جامد و سخت زير پوست ساقه درخت يا ديگر گياهان چوبي است که به شکل بافت آوندي وجود دارد.
گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته يافت مي‌شود، از نظر علمي‌در همه گياهان آوندي وجود دارد.
در چوب مجراهاي زير قابل مشاهده است:
۱٫ بافت چوبي يا مجراهاي چوبي، که شيره خام، آب و نمک‌هاي معدني محلول را از ريشه به برگ‌ها و غنچه‌هاي هوايي مي‌برد.
۲٫ آوند آبکشي يا مجراهاي ليبر، که غذاي آماده براي برگ‌ها (شيره توليدي) به شکل محلول از طريق آنها براي تغذيه بقيه گياه به گردش در مي‌آيد.
مجراهاي چوبي به‌وسيله ياخته‌هاي مرده و ديواره‌هاي چوبي شده بوجود مي‌آيند. در هر دو حال پروتوپلاسم سلولي پديدار مي‌گردد و ديوارها به‌وسيله ته‌نشين شدن ماده ليگنين (که سختي چوب از آن است) افزايش مي‌يابند.
سطوح تار و آوندي در نخستين سال رشد خود را در فاصله‌اي معين در بافت ميان آوندهاي چوبي و آبکشي قرار مي‌دهند، اين لايه کامبيوم ناميده مي‌شود. کامبيوم به دو بخش دروني (آوند چوبي) و بيروني (آوند آبکشي) تقسيم مي‌شود. همچنانکه سلولهاي پير با رشد پيوسته تنه فرو مي‌ريزند، لايه‌هاي تازه آوند آبکشي کار خود را انجام مي‌دهند.
چوب بي گمان يکي از بهترين و سودمندترين مواد خام طبيعت است و بي آن بشر هرگز به سطح پيشرفت و رفاه کنوني نمي‌رسيد.

مقطع ساقهٔ يک گياه کتان:

۱. مغز ساقه (Pith)‏
۲. چوب زودرس (Protoxylem)‏
۳. بافت چوبي (Xylem)‏
۴. بافت آبکش (Phloem)‏
۵. بافت سخت (Sclerenchyma)‏
۶. پوسته (Cortex)‏
۷. روپوست (Epidermis)

چوب درختان

چوب درختان ابتدا ماده‌اي حياتي براي ساخت ابزارهاي اوليه، خانه و قايق براي حرکت در رودها بود. سپس، براي ساخت اکثر اشيا و ابزارهاي سودمندي که انسان قرنها براي پيشرفت زندگي خود به آنها متکي بود، به کار رفت. بخشي از فناوري چوب بر اثر تلاش صنعتگران باقي مانده، ولي بيشتر آن ناچار از بين رفته و با مواد و روشهاي ديگر که نتيجه انقلاب صنعتي بشر است، جايگزين شده‌است.

چوب تنها منبع طبيعي تجديدپذير است. نفت و زغال و ديگر معادن سرانجام روزي تمام خواهد شد، ولي جنگلي که خوب نگهداري شود (حتي گاه بدون نگهداري) بطور نامحدود به توليد چوب ادامه خواهد داد. چوب جايگاه برجسته‌اي در اقتصاد جهاني دارد. توليد سالانه چوب در جهان ۲۵۰۰ ميليون متر مکعب است. خواص فيزيکي و شيميايي و نيز مکانيکي چوب آن را فعلاْ بي جانشين کرده‌است.

چوب درختان يکي از قديمي‌ترين و ابتدايي‌ترين مصالح ساختماني موجود در طبيعت است که بشر در طول تاريخ از آن بهره برده‌است. چوب تنها مصالح ساختماني است که از منبع قابل تجديد بدست مي‌آيد و از مصالح خوبي براي مناطق زلزله خيز مي‌باشد.

داريوش در فرمان بنياد شهر شوش مي‌گويد: «تخته و چوب يکا از گاندرا و کرمانيا آورده شد)». واژه (يکا) در زبان فارسي همان درخت جگ است که چوبي قهوه‌اي رنگ و سخت دارد. از اين نقش برجسته قصر آپادانا در دوره هخامنشي آشکار مي‌شود که چوب را براي استفاده کاربردي و تزئيني در دوران مادها نيز به کار مي‌گرفتند. در قسمتي از اين نقش برجسته يک درباري ماد در حال حمل يک صندلي چوبي مشاهده مي‌شود که مربوط به سده پنجم پيش از ميلاد است.

از جمله مهم‌ترين کاربردهاي چوب مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: استفاده از چوب در ساخت مصنوعات چوبي

استفاده از چوب براي اعضاي باربر

استفاده از چوب براي نماسازي و تزئين

استفاده از چوب براي کارهاي کمکي در ساخت و ساز، مانند قالب سازي، چوب بست و…

نکته قابل توجه اين است که در تعيين مشخصه‌هاي مکانيکي چوبها بايد مواردي همچون جهت الياف چوب درختان، مقدار رطوبت، نوع چوب، محل رويش، پهني دايره سالانه، درجه حرارت، تعداد گره‌هاي روي چوب، شرايط نمونه گيري، شرايط لحظه‌اي آزمايش و دستورالعمل آزمايشي را در نظر گرفت.

خشک کردن چوب:

درخت به طور کلي از سه قسمت تشکيل مي شود: ريشه ، تنه و تاج ، ريشه در پائين ترين قسمت درخت است که در خاک قرار دارد و وظيفه آن گرفتن آب و مواد غذايي از زمين و رساندن آن ها، از طريق تنه و شاخه ها، به برگ هاست. قسمت بالاتر از ريشه تنه نام دارد. چوب مورد نياز در صنعت چوب از تنه تهيه مي شود.

ابزار آلات صنايع چوب :

مُغار از ابزار کنده کاري است؛ که براي شکاف دادن،‌کنده کاري ،‌کم کندن و ساختن اتصال هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. مغار از يک قطعه فولادي با لبه ي تيز تشکيل شده که در دسته ي چوبي محکمي، قرار گرفته است. مغارها به دو دسته : ساده و منبت کاري تقسيم مي شوند. از مغارهاي منبت کاري براي کنده کاري شکل هاي مختلف استفاده مي شود.

چوب هاي سخت، هنگام برش داراي خاک اره هاي نرم هستند. ولي چوب هاي نرم در هنگام برش داراي خاک اره هاي زبر بوده و عمل برش سريع بر روي آن انجام مي شود . هنگام رنده کاري چوب هاي سخت، براده هاي حاصله از رنده، قطر و طول کم و برعکس در چوب هاي نرم، براده ها – قطر زياد (کلفت) و طول بيشتري دارند.به دليل متخلخل (سوراخ) بودن آن و وزن مخصوص چوب که از وزن مخصوص آب کمتر است.

کاربردهاي چوب:

اگر بخواهيم کاربردهاي چوب درختان را خلاصه کنيم ، در سطح جهاني ، چوب يک ماده خام فراوان و تجديد شونده است که براي توليد انرژي و مواد شيميايي بکار مي‌رود . چوب همواره نقش مهمي را در توليد انواع وسايل به عهده داشته است که به مرور زمان ، اکثر آنها با مواد پتروشيميايي جايگزين شده است . با وجود اهميتي که مواد پتروشيميايي دارند ، نبايد فراموش کرد که منابع نفتي و فسيلي پايان پذيرند و قيمت آنها رو به افزايش است .

به علاوه ، نگراني‌هاي زيست محيطي سبب شده است که به چوب و تبديل شيميايي آن به انواع سوخت و مواد شيميايي ، توجه بيشتري بشود . در صنايع و موارد گسترده و گوناگوني کاربرد دارد، مانند: کشتي سازي ، هواپيما سازي ، صنعت حمل و نقل و بسته بندي ، کاغذ سازي ، ابريشم و چرم مصنوعي ، پارچه بافي ، فيلم سازي ، ساخت ابزار موسيقي و… .

چوب درختان به عنوان يکي از مصالح ساختماني در کليه امور قابل استفاده مباشد و به علت برخورداري از تاب مناسب فشاري و کششي ، از آن علاوه بر مصارف روزمره ، براي ساختن پل‌ها و اعضاي طاق‌هاي پوسته اي نيز استفاده مي‌شود . چوب در تزئينات داخلي و خارجي ، به عنوان يکي از بهترين و زيباترين مصالح طبيعي به طراحان کمک شاياني مي‌کند.

چوب ترمو وود

چوب ترمووود یک از فن آوری های جدید در حوزه صنعت چوب می باشد. این محصول با توجه به عملیات حرارتی گوناگونی که روی آن انجام می شود باعث شده در برابر رطوبت، سرما، گرما، حشرات موذی و نیز اشعه UV مقاوم گردد. شایان ذکر است چوب ترموود محصول با توجه به تنوع رنگی زیادی که داراست و مقاومت بالای آن باعث شده است استفاده آن در نمای بیرونی ساختمان، کف محوطه های باز، پل، فلاور باکس، کنار استخر، آلاچیق، پرگولا، سونا، کلبه و ویلای چوبی رایج گردد.

از آنجاییکه چوب ترموود یکی از اجزای موجود در طبیعت می باشد و با طبیعت انسان سازگاری دارد، استفاده از آن در نمای ساختمان به عنوان نمای چوب و نیز دیگر اجزای ساختمان می تواند باعث ایجاد ارتباط و نیز احساس آرامش در ساکنین و افرادی که در آن ساختمان رفت وآمد دارند گردد.

بالا