استراتژی

استراتژی ها

1- توسعه کسب و کارها
2- استقرار سیستم هوشمندی استراتژیک
3- ارتقاء جامع بهره وری
4- یکپارچگی عمودی و افقی
5- توسعه فناوریهای نوین و دانش محور
6- توسعه بازار
7- توسعه محصول

اهداف کلی

1- بهینه سازی سبد دارایی ها و زنجیره ارزش
2- استفاده فراگیر از فناوری های نوین و دانش محور
3- ارتقاء جایگاه رقابتی و توسعه صادرات در کسب و کار
4- کسب بازده اقتصادی مطلوب و پایدار
5- افزایش بهره وری

چشم انداز

افق چشم انداز گروه گسترش شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران ؛ چابك، پيشرو، با برندهاي خوشنام و معتبر در حوزه كسب و كارهاي گروه در سطح کشور، منطقه منا و کشورهای مشترک المنافع

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده