اهداف روابط عمومی


       واحد روابط عمومی تعاونی با هدف بکارگیری مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، خود را متعهد به اصول دانسته و خط مشی خود را در 8 محور ذيل اعلام می‌دارد:
1. برنامه‌ريزي و پژوهش
2. مطالعات اجتماعي
3. ارتباطات اجتماعي
4. ارتباطات الكترونيك
5. ارتباطات رسانه‌اي
6. تبليغات رسانه‌اي
7. انتشارات
8. امور نمايشگاهي
بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده