یافت اباد

شعبه یافت آباد

 

5کیلومتری جاده قدیم کرج – بلوار17 شهریور- خیابان فاخته – خیابان درنا- جنب پارکینگ بازار آهن

تلفن:66603180

بالا