متن شرایط عضویت

با عنایت به اساسنامه جدید شرکت تعاونی ، شرایط عضویت برای متقاضیان جدید عضویت طبق ماده 12 اساسنامه به شرح ذیل اعلام می گردد :

ماده 12 اساسنامه : عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است .

الف – شرایط عمومی عضویت :

1 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2 – عدم ممنوعیت قانونی وحجر .

3 – عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه .

4 – درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ده سهم از سهام تعاونی به نرخ روز و پرداخت ودیعه به میزان پنج میلیون ريال .

ب – شرایط اختصاصی عضویت :

عضویت درتعاونی تهیه وتوزیع صنف درودگران ومبلسازان تهران و یا داشتن جواز کسب معتبر از مراکز ذیربط می باشد .

تبصره:احراز ازشرایط عضویت هرمتقاضی به عهده هیئت مدیره است، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکوره باشند ، درخواست عضویت آنها را رد کند .

متقاضیان عضویت ضمن مطالعه شرایط فوق ، فرم درخواست عضویت را تکمیل نموده و نسخه اصل وکپی مدارک ذیل را ارائه نمایند .

1-   جواز کسب معتبراز اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان ویا سایرمراکز ذیربط

2-   گزارش کمیسیون فنی

3-   شناسنامه و کارت ملی

4-   کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و درصورت مشمول بودن متقاضی گواهی تحصیلی

5-   دو قطعه عکس 4*3 جدید

6-   اعلام کد پستی محل کسب ، محل سکونت ، شماره تلفن محل کسب و محل سکونت و شماره تلفن همراه

ضمناً در صورت تغییر آدرس یا شماره تماس عضو موظف به اعلام کتبی آن به شرکت می باشد و درغیراین صورت ارسال وابلاغ هرگونه دعوتنامه و اخطاریه به آدرس اعلامی ملاک عمل بوده ومسئولیتی متوجه شرکت تعاونی نخواهد بود .

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده